Radna Rady Miejskiej w Choroszczy

Wioletta Kowieska

XXXIV Sesja Rady Miejskiej 05.03.2018 r.

XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Choroszczy odbyła się 5 marca 2018 r. i przyniosła nam przede wszystkim zmiany w budżecie gminy na rok 2018.

Uchwalony na poprzedniej sesji nowy budżet – na nowy rok 2018, piękny, można nawet powiedzieć „polukrowany”, nie przetrwał zbyt długo. Jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, z budżetu nadwyżkowego, stał się budżetem deficytowym. Bardzo deficytowym.

Pan Burmistrz poszedł za ciosem i przedstawił propozycję zaciągnięcia 15 000 000 zł kredytu. Na koniec jego kadencji zaplanowano prawie 20 000 000 zł długu. A tak płakał, narzekał, oskarżał poprzednika Pana Ułanowicza, że zostawił 14 milionów długu (jednak wtedy spłynęły środki za kolektory słoneczne i minus spadł do 9 mln)! Zadałam więc pytanie: „Co Pan zostawi swojemu następcy?”. 9 milionów złotych to nie 20! Tamto zadłużenie zostało spłacone w niespełna 4 lata, spłatę zaś tego zaplanowano na 10 lat. Pan Burmistrz złożył deklarację, że będzie spłacał sam te zobowiązania, dobrze, że refleksja przyszła w porę i dodał, że decyzja należy do wyborców. Lepiej późno niż wcale.

Zagłosowałam przeciw temu budżetowi. Nie wszystkie zapisy mnie przekonały, nie wszystkie wydatki, moim zdaniem, są w interesie gminy.

Jestem zwolenniczką inwestycji!

Jednak, nie od razu wszystkie inwestycje, nie w takim zakresie, nie w takiej kolejności i nie taki wielki kredyt!

Budżet to nie tylko jeden czy drugi zapis lecz pewna całość i plan działania na lata, a nie na chwilę.

Zaniepokoiły mnie coraz większe wydatki na Miejsko – Gminne Centrum Kultury i Sportu.

Moje wątpliwości wzbudziło również dokapitalizowanie w wysokości 4 800 000 zł, naszej spółki ZECWiK. Tak naprawdę było to głosowanie za niewiadomym, bo przecież Radni nie mają wiedzy w jakiej kondycji finansowej jest spółka, jakie inwestycje zostały wykonane, jak funkcjonuje? Przy okazji wprowadzania podwyżki za wodę i kanalizację oraz podczas nakładania na mieszkańców abonamentu za te media, zostały przedstawione nam plany inwestycyjne, jednak już informacji o ich wykonaniu nie było. Poprosiłam więc o odpowiedź na te wszystkie pytania. Będzie, ale w późniejszym terminie.

Kolejna wątpliwość dotyczy „śmieci”. Na moje pytanie o bilans kosztów i wydatków gminy na oczyszczanie i wywóz śmieci nie otrzymałam konkretnej odpowiedzi. Czy brak konkretnej odpowiedzi jest zapowiedzią podwyżki? Tylko kiedy, bo chyba nie przed wyborami?

I jeszcze jeden temat: Klepacze. Otóż, mieszkańcy ul. Dolnej, którzy już od dłuższego czasu borykają się z fatalnym stanem drogi, którzy podjęli inicjatywę partycypacji w kosztach budowy, gdzie również większa część funduszu sołeckiego została przeznaczona na wykonanie dokumentacji, chyba będą musieli nadal brodzić w wodzie. A przecież jeździli do Burmistrza, prosili go, ba, nawet otrzymywali jakieś zapewnienia (jakie – tego nie wiem), ale byli pełni nadziei, spodziewali się, że nie były to tylko puste słowa ze strony Pana Burmistrza! A tu nagle w budżecie znajdujemy inwestycję budowy ul. Zagórnej w Klepaczach, a nie ul. Dolnej. Nie, żebym była przeciwko budowie którejkolwiek drogi, jednak mam wrażenie, że zastosowano tu metodę „dziel i rządź” czyli nastawianie jednych przeciwko drugim. Pan Burmistrz na sesji stwierdził, że mieszkańcy ul. Zagórnej byli pierwsi i już dawno działali na rzecz budowy swojej ulicy. Tylko dlaczego ani razu we wcześniejszych rozmowach nie wspomniał nawet o tym fakcie? Przykro, że w taki sposób załatwiane są sprawy mieszkańców. Czyżby był to brak odwagi cywilnej?

Wioletta Kowieska

XXXII i XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Choroszczy

W grudniu 2017 r. odbyły się dwie Sesje Rady Miejskiej w Choroszczy: 13.12.2017 r. – XXXII oraz 28.12.2017 r. – XXXIII.

Dosyć pracowicie zakończył się ubiegły rok. Spraw było bardzo dużo, wszystkiego opisać się oczywiście nie uda, ale jednak spróbuję.

       Mieliśmy zająć się uchwałą w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę.   W projekcie uchwały przedstawionej na komisji znalazł się zapis, że śmieci będą odbierane, co dwa tygodnie. Zapytałam, czy to oznacza, że przez cały rok śmieci będą odbierane co dwa tygodnie? Na odpowiedź musimy jeszcze zaczekać. Uchwałę wycofano do czasu wyjaśnienia. Mam wrażenie, że Burmistrz zechce nam zaserwować kolejną podwyżkę.

       Została przyjęta uchwała w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Choroszcz na lata 2017 – 2023.  Jednak w Programie zostanie ujęte tylko Miasto Choroszcz, z pominięciem potrzeb terenów wiejskich.

       Pozytywna wiadomość to taka, że obecnie istnieje możliwość „opłacenia kartą płatniczą” podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Choroszcz.

       Kolejny raz „nasz włodarz” zaproponował likwidację szkoły w Kruszewie. Pan Burmistrz Robert Wardziński poinformował na wstępie, że zamierza z dniem 31 sierpnia 2018 r. dokonać likwidacji Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Kruszewie. Jako powód podał argument, że drastycznie spada liczba uczniów w placówce. Trudno się dziwić rodzicom, że zabierali swoje dzieci do innej szkoły, jeżeli, od samego początku kadencji, Burmistrz próbuje co roku ją likwidować. Pogratulowałam Mu determinacji i życzyłam, żeby w innych sprawach dotyczących dobra mieszkańców, działał z takim samym zaangażowaniem. Pięknie wypowiedział się na ten temat Pan Adam Radłowski Sołtys wsi Kruszewo. W swoim wystąpieniu wskazał na działania obecnych władz samorządowych, które wpłynęły na dzisiejszą sytuację szkoły. Przypomniał jak nie tylko szkołę obecny włodarz zamierza zlikwidować, bo przecież lokal wyborczy również przeniesiono do innej miejscowości. Głównie na podstawie nieprawdziwej informacji podanej na sesji, a mianowicie, „ze względu na rzekomy brak podjazdu dla niepełnosprawnych”. Pan Burmistrz jednak, zamiast wziąć pod rozwagę przedstawione argumenty, nie potrafił powstrzymać się od aroganckich uwag pod adresem Pana Sołtysa. Jak trafnie podsumował Pan Radny Piotr Dojlida – nie każdy może być taki piękny, ani taki mądry, ani taki elokwentny jak Pan Burmistrz. Mądrzy ludzie mówią, że natury nie oszukasz. Niewiele to jednak pomogło, gdyż wynik głosowania – można powiedzieć – był taki jak zwykle. Za przyjęciem uchwały – głosowało 9 Radnych, przeciw – 2, wstrzymało się – 2.

        I tu nie koniec kłopotów, bo przecież jak trudny temat, to protokół skąpy, albo brak głosów w dyskusji, albo brak konkluzji, albo wypowiedź nic nie wniosła do sprawy. Niestety kolejny raz musiałam interweniować, żeby w protokole z sesji znalazły się zapisy potwierdzające, że zabierałam głos. Wypowiedź Sołtysa, która była obszerna i bardzo celna nie znalazła się jednak w protokole. Zaledwie jedno zdanie, dobre i to, bo o wypowiedzi Radnego Piotra Dojlidy nie ma nawet wzmianki. Jak już wcześniej pisałam, protokół z Sesji nie odzwierciedla w pełni rzeczywistości, a czasem niewiele ma z nią wspólnego. No cóż, „Wolnoć, Tomku, w swoim domku”.

      Na posiedzeniu Wspólnym Komisji, pokazałam Burmistrzowi zdjęcie – jak wygląda zalana na całej szerokości ul. Dolna w Klepaczach, zgłosiłam ją do naprawy i chciałabym jak najszybciej otrzymać odpowiedź, kiedy i w jaki sposób zostanie to wykonane. Mieszkańcy bowiem nie mogli tamtędy ani przechodzić, ani przejeżdżać, dzieci nie mogły przejść do szkoły. Co zrobić z tą wodą? Może wypić?

     Kolejna sprawa, którą poruszyłam, to brak odpowiedzi na pismo skierowane do Pana Burmistrza, jeszcze w październiku 2017 r., z którym zwrócili się mieszkańcy ul. Łąkowej. Uważam, że zbyt długo czekają na odpowiedź, a Pan Burmistrz nie podjął odpowiednich kroków, żeby im tej odpowiedzi udzielić.

      Natomiast odpowiedź, choć trudno to nawet nazwać odpowiedzią, na moją interpelację dotyczącą ul. Spokojnej i Cichej,  nie była grzeczna. To odpowiedź zbywająca i, w moim odczuciu, arogancka.

      Sesja XXXIII przebiegła dosyć spokojnie. Kolejne wspólne posiedzenie Komisji było burzliwe. Nie podobało się to jednak Panu Radnemu Jackowi Dąbrowskiemu. Raz zarzuca nam, że zadajemy pytania na Sesji, a nie na Komisji. Drugim razem, jak już zadajemy pytania na Komisji, to jest niezadowolony, że w ogóle o coś pytamy. Wygląda na to, że Radni z Klepacz nie powinni o nic pytać, należy po prostu wziąć przykład z innych.

Konkludując: drogi na terenie Gminy są w fatalnym stanie, odpowiedzi mieszkańcy od Burmistrza albo nie dostają, albo takie, że ręce opadają.

Hasło przewodnie obecnej kadencji: Szkoła w Kruszewie ma być zlikwidowana.

Wioletta Kowieska

XXX Sesja Rady Miejskiej w Choroszczy 10.11.2017 r.

W dniu 10.11.2017 r. odbyła się już XXX Sesja Rady Miejskiej w Choroszczy.

Nasze szkoły uległy ustawowemu przekształceniu, podjęliśmy uchwały tzw. założycielskie i w taki oto sposób, na terenie gminy mamy, póki co, trzy ośmioklasowe szkoły podstawowe w Choroszczy, Kruszewie i Złotorii.

Większość uchwał, jak zwykle, została podjęta jednogłośnie. Moje wątpliwości wzbudziła jednak uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek od środków transportowych. Stawki, co prawda, zostały utrzymane na tej samej wysokości, zmieniono natomiast, rok produkcji pojazdów przy zastosowaniu ulgi. Obecnie pojazdy wyprodukowane w 2012 roku i nowsze będą mogły skorzystać z obniżonej stawki podatku. Z ulgi zostały natomiast wyłączone pojazdy wyprodukowane w latach 2002 – 2011. Oczywiście nie otrzymaliśmy zmienianej uchwały, Radni sami sobie mogą sprawdzić albo zagłosować w ciemno, a co to szkodzi? Podobno kiedyś też tak było i niektórzy Radni podnosili wtedy wielki krzyk, że „Jak to?” i „Co to?” Nie byłam, nie widziałam, wiem tylko ze słyszenia, ale teraz, ci sami Radni nie mają uwag, pasuje im, no cóż, widocznie punkt widzenia zależy od miejsca siedzenia. Kolejny raz poprosiłam o źródłowy materiał, a gdy zadałam pytanie, to, co usłyszałam? Oczywiście usłyszałam, że pytania to lepiej zadawać na komisji, a uchwał to mogę sobie sama poszukać. Myślę, że mogę, ale czy powinnam?

Pan Burmistrz mówił bardzo dużo o współpracy z sąsiednimi gminami, a jednocześnie bardzo mocno zaatakował Radnych Powiatowych. Czy zasadnie? Czy może atak miał mieć zupełnie inny cel? Ciekawe jaki? Moim zdaniem współpraca z Powiatem jest bardzo dobra, o czym świadczą liczne inwestycje budowy dróg powiatowych na terenie Miasta Choroszcz, w których przecież 50 % udziału ma właśnie powiat i to Radni Powiatowi przyczynili się w dużej mierze do wpisania ich do budżetu.

W ramach BOF zbudowana została ścieżka rowerowa Sienkiewicze – Choroszcz. Jeszcze żadne środki finansowe nie wpłynęły do budżetu Gminy, miejmy jednak nadzieję, że wpłyną, o czym zapewnił nas Włodarz Choroszczy.

Zaciekawieni bardzo współpracą Burmistrza, wraz z moim kolegą Radnym Panem Piotrem Dojlidą, złożyliśmy interpelację w sprawie budowy kanalizacji w ramach aglomeracji Turośń Kościelna obejmującej część gminy Choroszcz. Na jakim etapie i jaki zakres jest brany pod uwagę ze szczegółowym podaniem ulic i liczby osób. Ciekawe jak współpraca się rozwinie i jak Gmina, dbając o interes mieszkańców, wykorzysta taką okazję.

W dniu 30.10.2017 r. byłam wraz z mieszkańcami Klepacz u Pani Przewodniczącej Rady Miejskiej w sprawie fatalnego stanu dróg w moim okręgu. Zostało złożone pismo, przedstawiono szczegółowo wszystkie problemy i bolączki, a Pani Przewodnicząca zapewniła, że wesprze nas w tej trudnej sytuacji, w sytuacji, gdy mieszkańcy nie mogą dojechać do swojego domu., gdy muszą walczyć o przetrwanie w błocie i wodzie. Dla nich jest to „być albo nie być”, nie mają zapewnionego bezpieczeństwa, żadne bowiem służby w sytuacji zagrożenia zdrowia czy mienia, nie będą w stanie tam dojechać.

Dlatego złożyliśmy, wraz z Radnym Piotrem Dojlidą, kolejną interpelację, właśnie w sprawie naprawy w/w ulic. Kiedy i w jaki sposób Pan Burmistrz zamierza naprawić ulicę Spokojną, Cichą oraz przyległe, aby zaspokoić podstawowe potrzeby obywateli Gminy Choroszcz.

Wioletta Kowieska

XXV Sesja Rady Miejskiej W Choroszczy 25.04.2017 r.

25 kwietnia 2017 r. odbyła się XXV Sesja Rady Miejskiej w Choroszczy.

Niestety z przykrością muszę poinformować, że kolejny raz Radni zafundowali mieszkańcom podwyżki. Tym razem została wprowadzona:

  • opłata abonamentowa dla odbiorców na terenie Gminy Choroszcz podłączonych do sieci wodociągowej, będącej w posiadaniu Zakładu Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji w Choroszczy – spółka z o.o. w wysokości 4,63 zł netto (5 zł brutto) za miesiąc.

  • opłata abonamentowa dla odbiorców na terenie Gminy Choroszcz podłączonych do sieci kanalizacyjnej, będącej w posiadaniu Zakładu Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji w Choroszczy – spółka z o.o. w wysokości 3,70 zł netto (4 zł brutto) za miesiąc.

Kolejna podwyżka, to wzrost o ok. 60 – 70 % stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Firma, która odbierała odpady na terenie Gminy Choroszcz wypowiedziała umowę. Należy zwrócić uwagę na fakt, iż w okresie, w którym odbiór odpadów odbywał się raz w miesiącu – firma realizowała warunki umowy, natomiast obecnie, gdy odbiór ma następować co dwa tygodnie – rozwiązuje umowę. A miało to nie mieć wpływu na koszt odbioru odpadów. Zapytałam również jakie było zabezpieczenie należytego wykonania umowy, nie usłyszałam jednak odpowiedzi. No cóż, inni zwykle słyszą co innego niż ja – jak twierdzi Pan Burmistrz. A co w sytuacji, gdy ta sama firma wygra przetarg? Gmina zostanie oszukana, a firma zarobi, bo za większe pieniądze będzie odbierała te odpady, które miała odbierać za mniejsze? Co z interesem Gminy? Jak będzie skonstruowana kolejna umowa? Jakie będą zabezpieczenia?

Pan Radny Andrzej Kościuczyk zarzucił mi, że zadaję pytania „pod publiczkę”. Nie wziął pod uwagę faktu, że działam, w moim odczuciu, w dobrze pojętym interesie mieszkańców, pytam, bo mam prawo i moralny obowiązek, aby wziąć pod uwagę wszystkie za i przeciw. Staram się głosować nad uchwałami świadomie, po wysłuchaniu wszystkich wyjaśnień i po sprawdzeniu przepisów.

Z wielką radością pragnę poinformować mieszkańców Klepacz i wszystkich użytkowników skrzyżowania ulic Niewodnickiej, Wodociągowej i Kolejowej, że już niebawem, rozpocznie się budowa ronda w Klepaczach. Poprawi to zdecydowanie bezpieczeństwo i ułatwi mieszkańcom ulicy Wodociągowej włączanie się do ruchu.

Na koniec trochę moralizatorsko. Jednak jako osoba dorosła i odpowiedzialna za czyny swoje i poniekąd za innych, nie potrafię obojętnie przejść obok złego zachowania. Otóż wielkim nietaktem, jak również naruszeniem zasad współżycia społecznego była postawa jednego z Radnych, który chętnie podsumowuje innych, ale niestety sam siebie nie widzi. Mówi o poczciwości, a ja chciałabym zapytać czy wie co to jest poczciwość? Może nie rozumie znaczenia słów których używa?

Wioletta Kowieska

XXIV Sesja Rady Miejskiej w Choroszczy 31.03.2017 r.

Podczas XXIV Sesji Rady Miejskiej w Choroszczy, która odbyła się 31.03.2017 r.

ślubowanie złożył nowy Radny Pan Jan Czarniecki, gratuluję i życzę owocnej pracy.

Pragnę wszystkich poinformować, że podczas głosowania nad przyjęciem protokołu – z tej Sesji, byłam przeciw. Moim zdaniem rozwiązanie, które przegłosowali swego czasu Radni, a mianowicie, że w protokole mają się znaleźć (zgodnie z § 26. 2. pkt 6 Statutu) „w szczególności główne tezy wystąpień…” doprowadził do sytuacji, że w protokole znajdujemy niewiele z wypowiedzi Radnych. Nie oddaje to, ani atmosfery jaka jest na Sesji, ani nie pozwala zainteresowanym mieszkańcom ocenić tego, co mówili radni, o ile w ogóle zabierali głos, a właściwie można wysnuć fałszywe wnioski, że Radni nie prowadzili żadnej dyskusji, przynajmniej niektórzy, ponieważ do większości punktów zapisany jest tekst „Wobec braku głosów w dyskusji…”.

Kolejny problem, nad którym chciałabym się pochylić, dotyczy Uchwały wprowadzającej kryteria na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola. Na posiedzeniu komisji Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Choroszczy Pan Andrzej Winnicki nie udzielił mi wyczerpującej odpowiedzi, wobec powyższego należało sprawdzić informacje i okazało się, że zgłoszona przeze mnie poprawka, na posiedzeniu komisji, była za daleko posuniętą troską o rodziny wielodzietne. Rekrutacja uzupełniająca ma bowiem miejsce w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami. Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria ustalone przez Radę Miejską w Choroszczy. Na Sesji stwierdziłam, że zarówno dyrektor jak i burmistrz na posiedzeniu Komisji nie byli odpowiednio przygotowani, a mój wniosek o dopisanie w pkt 4 w § 2 słów „co najmniej”, po przeanalizowaniu przepisów, uważam, że jest niezgodny z ustawą – Prawo oświatowe, która mówi o wielodzietności rodziny kandydata – i to jest jeden z wymogów ustawowych, którego należy przestrzegać i zastosować już na pierwszym etapie rekrutacji. Zastosowanie wymogów ustawowych spowoduje, że dzieci z rodzin z trójką i większą liczbą dzieci zostaną przyjęte do przedszkola w pierwszej kolejności już w pierwszym etapie rekrutacji. O tym, co to jest wielodzietność mówi ustawa o świadczeniach rodzinnych (troje lub więcej dzieci w rodzinie). Pan dyrektor jednak nie udzielił takiej odpowiedzi. Zastosowanie zapisu „co najmniej” jest zbyteczne w rekrutacji uzupełniającej, a tłumaczenia Pana Burmistrza i pana sekretarza są tylko próbą rozmycia niekompetencji i słabego rozumienia przepisów, co potwierdza nieprzygotowanie. Wnioskowałam więc o to, aby na kolejnych komisjach pracownik merytoryczny był przygotowany, aby udzielić rzetelnej informacji i wyjaśnić wątpliwości radnych. Zarzuca mi się jednak, że zadaję pytania. A ja chciałabym poznać argumenty, które przekonają mnie, że proponowane rozwiązanie będzie w interesie mieszkańców gminy.

Kontrowersyjne jest, moim zdaniem, przeniesienie siedziby obwodowej komisji wyborczej z Kruszewa do Izbiszcz – na wniosek Radnego z Izbiszcz Pana Mariana Kosakowskiego. Nie dlatego, żebym chciała nastawiać jednych mieszkańców przeciw drugim, ale obiektywnie patrząc na sprawę, jak mieszkańcy Kruszewa mają się czuć jeżeli obecnie sprawujący urząd Burmistrza wraz z grupą radnych, ciągle próbują coś w Kruszewie likwidować, bo przypomnijmy sobie, ile razy Pan Burmistrz chciał zlikwidować szkołę w Kruszewie i ile trudu trzeba było włożyć, ażeby ją uratować. Żadna wieś nie byłaby zachwycona. Argumentem podnoszonym przez Radnego Kosakowskiego była większa liczba mieszkańców uprawnionych do głosowania w Izbiszczach niż w Kruszewie. Drugim powodem przeniesienia była potrzeba dostosowania lokalu wyborczego do potrzeb wyborców niepełnosprawnych. „W Izbiszczach jest obiekt dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, natomiast nakłady jakie trzeba by było ponieść w Kruszewie są zbyt duże” – tak argumentował Pan Sekretarz. Natomiast Pan Adam Radłowski, sołtys wsi Kruszewo, wyraził swoje wątpliwości związane z podanymi faktami. Stwierdził, że w ostatnio przeprowadzonym w Szkole Podstawowej w Kruszewie referendum w sprawie lotniska był podjazd dla niepełnosprawnych, jest też stały dostęp do Internetu jakiego brakuje w Izbiszczach. Ma wrażenie, że jest to robione pod przyszłe wybory. Nie tylko zresztą Pan Sołtys ma takie wrażenie. W tej sprawie zabrał również głos Pan Radny Piotr Dojlida. Przypomniał, że wybory w SP Kruszewo odbywały się od początku wyborów samorządowych. Uważa, że ludzie odczują to jako zabieranie im wszystkiego (przypomniał próbę likwidacji szkoły) stwierdził jednocześnie, że „może dobrze by było wybudować w Izbiszczach drogę, chodnik, garaż dla strażaków, aby przeniesienie siedziby komisji nie było jedynym sukcesem Burmistrza.”Dobrze by było.

Wioletta Kowieska

XXIII Sesja Rady Miejskiej w Choroszczy 24.02.2017

24 lutego 2017 r. odbyła się XXIII Sesja Rady Miejskiej w Choroszczy.

Podczas XXIII Sesji zostały podjęte uchwały dotyczące udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie budowy ronda w Klepaczach, przebudowy z rozbudową drogi na odcinku Choroszcz – Kościuki (przez wieś) oraz wykonania dokumentacji projektowej na przebudowę z rozbudową drogi – przejście przez miejscowość Konowały i Izbiszcze, na przebudowę z rozbudową drogi Zaczerlany – Gajowniki Kolonia i odcinka drogi przez wieś Gajowniki wraz z przebudową mostu na rzece Czaplinianka w m. Gajowniki.

Pan Radny Piotr Dojlida podziękował Radnym Powiatowym za wprowadzenie tych inwestycji do budżetu Powiatu.

Z ogromną radością i, nie ukrywam, satysfakcją pragnę poinformować, że Rada Miejska w Choroszczy podjęła uchwałę w sprawie współdziałania z Miastem Białystok przy budowie i przebudowie ulic położonych na granicy gmin Białystok i Choroszcz, a mianowicie ul. Skandynawskiej w Białymstoku i ul. Granicznej w Klepaczach. Finansowanie tych inwestycji uchwalono w wysokości: ul. Skandynawska 30 % – Gmina Choroszcz, 70 % – Miasto Białystok, ul. Graniczna 50 % na 50%.

Po podjęciu uchwały podziękowałam Naszym Radnym, Radnym PiS z Rady Miejskiej Białegostoku, dzięki którym ta inwestycja znalazła się w budżecie Miasta Białegostoku już w 2016 r. oraz Panu Burmistrzowi, że przychylił się do tych zapisów i ustaleń.

Radni uchwalili sieć szkół na terenie Gminy Choroszcz wraz z ustaleniem obwodów tych szkół, co jest przygotowaniem się do reformy edukacji. Od 1 września 2017 roku będziemy mieli Szkołę Podstawową: w Kruszewie, Złotorii i Choroszczy. Będą to szkoły ośmioklasowe, dodatkowo uczniowie klasy drugiej i trzeciej gimnazjum będą kończyli swoją edukację zgodnie z dotychczasowym systemem. Pragnę w tym miejscu podkreślić, że ewentualne ograniczenie zatrudnienia w szkołach nie będzie konsekwencją wprowadzania reformy, a zmniejszającą się, ciągle jeszcze, liczbą dzieci w wieku szkolnym.

Podjęta również została uchwała w sprawie zmiany wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego. Otóż dzieci 6 letnie nie muszą od 1 stycznia 2017 roku płacić za pobyt w przedszkolu, jest to konsekwencja zapisów ustawowych, które zostały zmienione przez obecną władzę.

Wioletta Kowieska

Budowa sieci gazowej we wsi Klepacze

W dniu 10 stycznia 2017 r. odbyło się w Klepaczach zebranie w sprawie budowy we wsi sieci gazowej. Zainteresowanie tematem było bardzo duże, co budzi nadzieję, że inwestycja dojdzie do skutku. Przeprowadzenie jej jest bowiem uzależnione od ilości złożonych deklaracji, na podstawie których zostanie przygotowana kalkulacja i koncepcja budowy sieci.

Pan Dyrektor Grzegorz Mackiewicz podkreślił chęć współpracy i w przypadku odpowiedniej liczby chętnych zapewnił, że realnym terminem realizacji inwestycji jest rok 2018. Istotne jest jednak to, że Zakład Gazowniczy sam z własnej inicjatywy nie rozbudowuje sieci, dzieje się to tylko i wyłącznie na wniosek osób zainteresowanych po analizie kosztów, na które wpływ ma oczywiście liczba konkretnych odbiorców. Wszyscy zainteresowani mogą do dnia 31.01.2017 r. złożyć deklaracje do Oddziału Zakładu Gazowniczego w Białymstoku. Formularz Deklaracji dostępny jest u Pana Sołtysa Jerzego Wójcika. Termin jest ostateczny, ze względu na konieczność zbadania celowości inwestycji oraz przeprowadzenia stosownych analiz, kalkulacji i obliczeń.

Wioletta Kowieska

XXII Sesja 29.12.2016 r.

29 grudnia 2016 r. odbyła się XXII Sesja Rady Miejskiej w Choroszczy.

Zgłosiłam wniosek o wprowadzenie do porządku obrad punktu, w którym Pan Burmistrz Robert Wardziński powinien przeprosić Radnych Wiolettę Kowieską i Piotra Pawła Dojlidę za to, że publicznie nas obraził nazywając „donosicielami”. Uważam, że podstawowe zasady kultury obowiązują każdego, a szczególnie osoby publiczne, tym bardziej sprawujące władzę. Stanowisko zobowiązuje, a szacunek należy się każdemu! Radni niestety odrzucili ten wniosek! Czyżby uważali inaczej? Czy godzi się obrażać kogoś za to, że stanął po stronie mieszkańców?

A może Radni powinni tylko głosować i nie zadawać niewygodnych pytań?

Na sesji został uchwalony, większością głosów, budżet na rok 2017.

Niepokojący jest fakt, że koszty funkcjonowania urzędu rosną, a jak już pisałam wcześniej, w Zintegrowanej Strategii Rozwoju Gminy Choroszcz na lata 2016 – 2025 znalazł się zapis „konieczność rozbudowy budynku, w którym obecnie mieści się Urząd Miejski lub zmiana lokalizacji tej inwestycji”. Jaka jest tego przyczyna?

Szkoła Filialna w Rogowie zostanie zlikwidowana z dniem 31 sierpnia 2017 r. Ta decyzja jest jednak uzasadniona, ponieważ od 01.09.2016 r. nie ma tam ani uczniów, ani nauczycieli. Podlaski Kurator Oświaty zaopiniował pozytywnie zamiar likwidacji szkoły, a opinię skierował do Pana Roberta Wardzińskiego Burmistrza Choroszczy. Tym razem Pan Burmistrz nie kwestionował faktu otrzymania pisma, chociaż w przypadku próby likwidacji szkoły w Kruszewie uznał, że nie jest prawidłowym adresatem opinii Kuratora Oświaty.

Zarówno na Komisji jak i podczas Sesji mieszkańcy, sołtysi i Radni narzekali na zły stan dróg w Gminie, niewystarczające odśnieżanie i posypywanie oblodzonych jezdni, a gdy nie ma mrozu – błoto i dziury. 

Pani Radna z okręgu nr 5 w Choroszczy złożyła mandat! Przed wyborcami z tego okręgu wybory uzupełniające.

W okresie świątecznym nie zabrakło wigilijnego opłatka. Wszyscy obecni na Sesji oraz zaproszeni goście złożyli sobie serdeczne życzenia na nadchodzący Nowy 2017 Rok.

W tym miejscu pragnę życzyć wszystkim Państwu wielu łask Bożych, zdrowia i pomyślności w Nowym Roku 2017.

Wioletta Kowieska

Kalendarz

Maj 2018
P W Ś C P S N
« Kwi    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

Statystyka

Strony

Strony|Odwiedziny |Goście

  • Ostatnie 24h: 38
  • Ostatnie 7 dni: 243
  • Ostatnie 30 dni: 1 009
  • Teraz: 1