Radna Rady Miejskiej w Choroszczy

Wioletta Kowieska

XXIII Sesja Rady Miejskiej w Choroszczy 24.02.2017

24 lutego 2017 r. odbyła się XXIII Sesja Rady Miejskiej w Choroszczy.

Podczas XXIII Sesji zostały podjęte uchwały dotyczące udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie budowy ronda w Klepaczach, przebudowy z rozbudową drogi na odcinku Choroszcz – Kościuki (przez wieś) oraz wykonania dokumentacji projektowej na przebudowę z rozbudową drogi – przejście przez miejscowość Konowały i Izbiszcze, na przebudowę z rozbudową drogi Zaczerlany – Gajowniki Kolonia i odcinka drogi przez wieś Gajowniki wraz z przebudową mostu na rzece Czaplinianka w m. Gajowniki.

Pan Radny Piotr Dojlida podziękował Radnym Powiatowym za wprowadzenie tych inwestycji do budżetu Powiatu.

Z ogromną radością i, nie ukrywam, satysfakcją pragnę poinformować, że Rada Miejska w Choroszczy podjęła uchwałę w sprawie współdziałania z Miastem Białystok przy budowie i przebudowie ulic położonych na granicy gmin Białystok i Choroszcz, a mianowicie ul. Skandynawskiej w Białymstoku i ul. Granicznej w Klepaczach. Finansowanie tych inwestycji uchwalono w wysokości: ul. Skandynawska 30 % – Gmina Choroszcz, 70 % – Miasto Białystok, ul. Graniczna 50 % na 50%.

Po podjęciu uchwały podziękowałam Naszym Radnym, Radnym PiS z Rady Miejskiej Białegostoku, dzięki którym ta inwestycja znalazła się w budżecie Miasta Białegostoku już w 2016 r. oraz Panu Burmistrzowi, że przychylił się do tych zapisów i ustaleń.

Radni uchwalili sieć szkół na terenie Gminy Choroszcz wraz z ustaleniem obwodów tych szkół, co jest przygotowaniem się do reformy edukacji. Od 1 września 2017 roku będziemy mieli Szkołę Podstawową: w Kruszewie, Złotorii i Choroszczy. Będą to szkoły ośmioklasowe, dodatkowo uczniowie klasy drugiej i trzeciej gimnazjum będą kończyli swoją edukację zgodnie z dotychczasowym systemem. Pragnę w tym miejscu podkreślić, że ewentualne ograniczenie zatrudnienia w szkołach nie będzie konsekwencją wprowadzania reformy, a zmniejszającą się, ciągle jeszcze, liczbą dzieci w wieku szkolnym.

Podjęta również została uchwała w sprawie zmiany wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego. Otóż dzieci 6 letnie nie muszą od 1 stycznia 2017 roku płacić za pobyt w przedszkolu, jest to konsekwencja zapisów ustawowych, które zostały zmienione przez obecną władzę.

Wioletta Kowieska

Budowa sieci gazowej we wsi Klepacze

W dniu 10 stycznia 2017 r. odbyło się w Klepaczach zebranie w sprawie budowy we wsi sieci gazowej. Zainteresowanie tematem było bardzo duże, co budzi nadzieję, że inwestycja dojdzie do skutku. Przeprowadzenie jej jest bowiem uzależnione od ilości złożonych deklaracji, na podstawie których zostanie przygotowana kalkulacja i koncepcja budowy sieci.

Pan Dyrektor Grzegorz Mackiewicz podkreślił chęć współpracy i w przypadku odpowiedniej liczby chętnych zapewnił, że realnym terminem realizacji inwestycji jest rok 2018. Istotne jest jednak to, że Zakład Gazowniczy sam z własnej inicjatywy nie rozbudowuje sieci, dzieje się to tylko i wyłącznie na wniosek osób zainteresowanych po analizie kosztów, na które wpływ ma oczywiście liczba konkretnych odbiorców. Wszyscy zainteresowani mogą do dnia 31.01.2017 r. złożyć deklaracje do Oddziału Zakładu Gazowniczego w Białymstoku. Formularz Deklaracji dostępny jest u Pana Sołtysa Jerzego Wójcika. Termin jest ostateczny, ze względu na konieczność zbadania celowości inwestycji oraz przeprowadzenia stosownych analiz, kalkulacji i obliczeń.

Wioletta Kowieska

XXII Sesja 29.12.2016 r.

29 grudnia 2016 r. odbyła się XXII Sesja Rady Miejskiej w Choroszczy.

Zgłosiłam wniosek o wprowadzenie do porządku obrad punktu, w którym Pan Burmistrz Robert Wardziński powinien przeprosić Radnych Wiolettę Kowieską i Piotra Pawła Dojlidę za to, że publicznie nas obraził nazywając „donosicielami”. Uważam, że podstawowe zasady kultury obowiązują każdego, a szczególnie osoby publiczne, tym bardziej sprawujące władzę. Stanowisko zobowiązuje, a szacunek należy się każdemu! Radni niestety odrzucili ten wniosek! Czyżby uważali inaczej? Czy godzi się obrażać kogoś za to, że stanął po stronie mieszkańców?

A może Radni powinni tylko głosować i nie zadawać niewygodnych pytań?

Na sesji został uchwalony, większością głosów, budżet na rok 2017.

Niepokojący jest fakt, że koszty funkcjonowania urzędu rosną, a jak już pisałam wcześniej, w Zintegrowanej Strategii Rozwoju Gminy Choroszcz na lata 2016 – 2025 znalazł się zapis „konieczność rozbudowy budynku, w którym obecnie mieści się Urząd Miejski lub zmiana lokalizacji tej inwestycji”. Jaka jest tego przyczyna?

Szkoła Filialna w Rogowie zostanie zlikwidowana z dniem 31 sierpnia 2017 r. Ta decyzja jest jednak uzasadniona, ponieważ od 01.09.2016 r. nie ma tam ani uczniów, ani nauczycieli. Podlaski Kurator Oświaty zaopiniował pozytywnie zamiar likwidacji szkoły, a opinię skierował do Pana Roberta Wardzińskiego Burmistrza Choroszczy. Tym razem Pan Burmistrz nie kwestionował faktu otrzymania pisma, chociaż w przypadku próby likwidacji szkoły w Kruszewie uznał, że nie jest prawidłowym adresatem opinii Kuratora Oświaty.

Zarówno na Komisji jak i podczas Sesji mieszkańcy, sołtysi i Radni narzekali na zły stan dróg w Gminie, niewystarczające odśnieżanie i posypywanie oblodzonych jezdni, a gdy nie ma mrozu – błoto i dziury. 

Pani Radna z okręgu nr 5 w Choroszczy złożyła mandat! Przed wyborcami z tego okręgu wybory uzupełniające.

W okresie świątecznym nie zabrakło wigilijnego opłatka. Wszyscy obecni na Sesji oraz zaproszeni goście złożyli sobie serdeczne życzenia na nadchodzący Nowy 2017 Rok.

W tym miejscu pragnę życzyć wszystkim Państwu wielu łask Bożych, zdrowia i pomyślności w Nowym Roku 2017.

Wioletta Kowieska

XX sesja 10.11.2016

10 listopada 2016 r. odbyła się XX Sesja Rady Miejskiej w Choroszczy.

Mój wniosek o wyliczenia oszczędności jakie można poczynić w Radzie pozostał tak naprawdę bez odpowiedzi, gdyż Pani Przewodnicząca Rady stwierdziła, że w obecnej sytuacji nie ma potrzeby takich zmian przeprowadzać. Jest to decyzja Rady. Koniec. Kropka.

To było przed XX Sesją, w tak zwanym międzyczasie, a podczas sesji?

Na początku były podejmowane uchwały, które nie wzbudzały większych emocji. Zmiany w budżecie, pomoc Powiatowi Białostockiemu itp.

Budowa ronda w Klepaczach zostaje przesunięta na przyszły rok, gdyż w pierwszym przetargu nie zgłosił się żaden wykonawca, a w drugim zgłosił się jeden i zażądał abstrakcyjnej kwoty.

Później napięcie rosło z minuty na minutę, trochę zadziwiające jak na nasze warunki, zważywszy na fakt, że Radni raczej rzadko zabierają głos. Podczas omawiania Zintegrowanej Strategii Rozwoju Gminy Choroszcz na lata 2016 – 2025 zgłosiłam wniosek, aby do tejże strategii wpisać budowę ścieżki rowerowej Klepacze – Niewodnica Kościelna, jest tam bardzo duży ruch samochodowy i ani piesi, ani rowerzyści nie mają zapewnionego bezpieczeństwa. Nawet nie został ten wniosek poddany pod głosowanie. W końcu nie po to Pan Burmistrz tę ścieżkę rowerową wykreślił z BOF i w zamian wpisał budowę ścieżki rowerowej równoległej do „Szosy Kruszewskiej” na odcinku Sienkiewicze – Choroszcz, żeby ją teraz wpisywać do Strategii. Jak powiedział Pan Andrzej Arefiew wystarczyło wziąć rower i przejechać się tymi drogami, żeby wiedzieć, gdzie ścieżka jest bardziej potrzebna, przynajmniej tak tworzy się dobrą strategię.

Zapytałam też o budowę marki „Choroszcz – Nasza Rezydencja”, na którą to przeznaczyć mamy 500 tysięcy złotych. Na czym ma polegać, z czym ma się kojarzyć? To było chyba trudne pytanie, bo wyjaśnienie było mało czytelne. Tak się podobno robi, jakieś przedsięwzięcia będą. Pan Radny Jabłoński stwierdził nawet, że nareszcie Choroszcz nie będzie kojarzyła się ze szpitalem psychiatrycznym. Ale czy to jest coś złego, że mamy szpital? Teraz będziemy mieli rezydencję, mam nadzieję, że szpital też zostanie. Pan Radny Dojlida zapytał o wydatki na urząd, które wzrosły o 762 110 złotych w 2015 roku, a w strategii umieszczono zapis, że „Ważnym problemem w tym obszarze jest również konieczność rozbudowy budynku, w którym obecnie mieści się Urząd Gminy lub zmiana lokalizacji tej instytucji.” Właściwie trudno się dziwić, cyfry nie kłamią.

Następnie podjęta została uchwała, obniżająca niektóre podatki, a właściwie ustawa wymusiła obniżenie niektórych podatków, gdyż były one ustalone powyżej ustawowego maksimum. Zwróciłam uwagę, że może warto nad innymi podatkami i opłatami się pochylić i je obniżyć jak np. opłaty za wodę czy kanalizację bez mała najdroższe w całym województwie. Oczywiście jeśli chodzi o podatki, to nie można ich wysokości zmienić w trakcie roku podatkowego, ale każdy rok kiedyś się kończy i zaczyna się kolejny.

Punktem kulminacyjnym Sesji było rozpatrzenie skargi na działalność Burmistrza Choroszczy. Stali czytelnicy mojej strony internetowej na pewno są ciekawi, jakie argumenty przedstawił Burmistrz. Pan Sekretarz omówił uzasadnienie do uchwały, która oczywiście uznaje skargę za bezzasadną. Firma Grot nie zastosowała się do zapisów umowy, zawinił pracownik Urzędu Gminy, a gazeta była nierzetelna. Później zabrał głos Pan Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński i stwierdził, o zgrozo, że my, to jest Pan Radny Piotr Paweł Dojlida i ja – Radna Wioletta Kowieska jesteśmy donosicielami, moja znajomość prawa jest niewielka, natomiast były Przewodniczący Rady Pan Piotr Dojlida powinien wiedzieć do kogo składa się skargę na Burmistrza, na pewno nie do Wojewody. Takich argumentów można tylko pozazdrościć Panu Burmistrzowi, rzeczywiście były na bardzo wysokim poziomie. Nikt by się nie powstydził. Wniosek nasuwa się oto taki: Gazeta jak chwali Burmistrza i nazywa go „włodarzem”, to jest rzetelna, jak pisze coś, co się Burmistrzowi nie podoba – jest nierzetelna, no cóż – zawsze warto mieć własną gazetę, wtedy zawsze jest rzetelna. Idźmy dalej, a mianowicie – moja znajomość prawa szybko została zweryfikowana, uchwalony niedawno nowy Regulamin wynagradzania nauczycieli został w całości uchylony przez Wojewodę Podlaskiego, a nie mówiłam? Następnie uchyliliśmy uchwałę podjętą we wrześniu dotyczącą kolejnej likwidacji – już trzeciej, szkoły w Kruszewie i utworzenia tam filii Szkoły Podstawowej w Choroszczy, a przecież mówiliśmy z kolegą Radnym Piotrem Dojlidą poczekajmy, dajmy szansę tej szkole. Nikt nas nie słuchał, a wręcz przeciwnie, zarzuca się nam, że jesteśmy opozycją.

Czy dlatego, że z rozsądkiem podchodzimy do propozycji Pana Burmistrza i dbamy o interesy mieszkańców, szanując ich i wspierając w trudnych sytuacjach?

Końcówka XX Sesji była trochę jak „Sensacje XX wieku”. Pan Andrzej Arefiew właściciel firmy ArefiewKompany z Krupnik postanowił zwrócić się do Radnych Rady Miejskiej w Choroszczy, którzy to, nie pochylili się nad jego problemem pomimo jego wcześniejszych pism i skarg, i nie wyrazili zgody na pozostawienie adresu jego firmy bez zmian, podczas nadawania nazw ulicom w Krupnikach. Jego argumentów wcześniej nikt nie wysłuchał, a na tej „listopadowej” sesji, aby je przedstawić musiał poczekać do końca obrad, ponieważ głos zabrać mógł dopiero w punkcie „Zapytania i wolne wnioski”, czyli na końcu. To nic, że jest człowiekiem zabieganym, poczekał. Podziękował i Panu Burmistrzowi, i Pani Przewodniczącej Rady, podsumował postawę Radnych, którzy podejmują różne uchwały. Stwierdził, że się obraził i zabierze swoje podatki w wysokości 100 tysięcy złotych rocznie i przeniesie je gdzie indziej. Nic dodać, nic ująć.

Wioletta Kowieska

Dzień Ogórka w Kruszewie

W niedzielę 2 października 2016 r. w Kruszewie odbył się Dzień Ogórka. Pogoda była wspaniała, ogórki i kapusta wyśmienite. Wzięłam udział we Mszy Świętej, obejrzałam wystawę przepięknych zdjęć, zrobiłam zakupy i pojechałam do domu. Nie wiem czy obiektywne media odnotowały moją obecność? Ale przecież nie dla nich tam pojechałam :)!

Wioletta Kowieska

Łoś w Klepaczach

Zaraz następnego dnia po Sesji Rady Miejskiej w Choroszczy 01.10.2016 r. zdarzył się kolejny problem. Na działce w Klepaczach znaleziono martwego łosia. Sprawa oparła się o gazetę, bo nie było komu go sprzątnąć. Wersje artykułów z Kuriera Porannego niestety nie pokryły się. W wydaniu sobotnim internetowym z dnia 01.10.2016 r. wersja była inna niż we wtorkowym drukowanym z dnia 04.10.2016 r. Jak to nazwać? Komu wierzyć? Napisaliśmy z Panem Piotrem Dojlidą skargę do Wojewody Podlaskiego na Pana Burmistrza Choroszczy i wysłaliśmy ją w poniedziałek 03.10.2016 r. ok godziny 8 rano. Odpowiedzi jeszcze nie mamy, ale łoś został sprzątnięty już tego samego dnia. Treść artykułu z Kuriera Porannego internetowego zacytowałam w skardze, a drugi artykuł z wtorkowego numeru umieszczę poniżej treści skargi.

Wioletta Kowieska

skarga-na-burmistrzaskarga-na-burmistrza-str-2

 artykol

Sesja 30.09.2016

30 września 2016 r. odbyła się XIX Sesja Rady Miejskiej w Choroszczy.

Zapraszam na stronę http://um-choroszcz.pbip.pl/, gdzie znajdują się protokoły z sesji i umieszczone są uchwały podjęte przez Radę Miejską w Choroszczy.

Podczas omawiania zmian w budżecie na 2016 r. pojawił się temat nowo wybudowanej drogi, w nowo utworzonym sołectwie Turczyn. Poprosiłam o informację na temat tego, kiedy Pan Burmistrz lub zastępca Burmistrza zgłosili wniosek do Powiatu o wycofanie się z budowy tejże drogi. Informacja ta jest dość istotna w sytuacji, gdybyśmy chcieli zbadać, jak to naprawdę było z tą drogą i czyja to jest zasługa, że ona powstała. Otóż w 2014 r. jeszcze za poprzedniej władzy samorządowej czyli również za poprzedniego Burmistrza Jerzego Ułanowicza budowa drogi we wsi Turczyn została zaprojektowana i wpisana do budżetu Powiatu jako inwestycja do realizacji. Wyniknął jednak spór, ponieważ obecny Sołtys wsi Turczyn był szczęśliwym posiadaczem stodoły – częściowo posadowionej w pasie drogowym. Konflikt wtedy nie do rozwiązania udało się rozstrzygnąć i jak tylko sołtys został sołtysem, stodoła została rozebrana, a powiat nawet za nią zapłacił i natychmiast ku zadowoleniu wszystkich, także nas Radnych z Klepacz, powstała nowa droga w nowo utworzonym sołectwie Turczyn. Czyja to była zasługa? Myślę, że wszystkich po trosze. Warto mieć dobrą pamięć no i oczywiście trochę obiektywizmu.

Pan Burmistrz powtarza, że trzeba korzystać z okazji, dlatego też zwróciłam się z wnioskiem, aby włączył się czynnie do współpracy z Miastem Białystok, które tworzy właśnie koncepcję budowy ul. Skandynawskiej. Z informacji jakie do mnie dotarły przy zjazdach z ulicy Skandynawskiej na ulice położone w Gminie Choroszcz we wsi Klepacze takie jak.: ul. Przejazd, Zagórną, Długą i Ks. Grzybowskiego mają być jedynie obniżone krawężniki. Lepiej byłoby i dla gminy, i dla mieszkańców, gdyby były tam zaprojektowane i wykonane przy okazji realizacji przez Miasto Białystok tej inwestycji zjazdy, bo później, gdy będziemy budowali nasze drogi już nie trzeba będzie uzgadniać nic z sąsiadem.

Pan Burmistrz powiedział również, że na budowę ul. Granicznej wykonuje już dokumentację, ciekawe kiedy nam ją zbuduje? Zapytałam powtórnie, czy dobrze zrozumiałam, że będzie budował ulicę Graniczną w Klepaczach? Potwierdził. Czekamy więc.

Niestety znowu wróciła walka o Szkołę im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Kruszewie. Co prawda Szkoła w roku szkolnym 2016/2017 została, jednak kolejny raz pan Burmistrz przymierzył się do jej likwidacji. Zostanie w to miejsce utworzona Filia Szkoły Podstawowej w Choroszczy z oddziałami I – III i oddziałem przedszkolnym. Zapytałam więc, co ze skargą, którą złożył do sądu na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podlaskiego uchylające Uchwałę Rady Miejskiej w Choroszczy w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Kruszewie i utworzenia w to miejsce filii Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Choroszczy. Czekamy. Jeszcze nie została sprawa rozstrzygnięta, a już z powrotem zagięto parol na szkołę. Jak mają się czuć rodzice i mieszkańcy Kruszewa? Nic dziwnego, że zabierają dzieci do innej szkoły. Tak jak szkoła w Rogowie właśnie została zlikwidowana ze względu na brak uczniów, tak szkoła w Kruszewie niebawem też przestanie istnieć. Żałuję tylko, że muszę w tym wszystkim uczestniczyć, a najgorsze będzie to, że za jakiś czas będę musiała powiedzieć z ciężkim sercem: „A nie mówiłam?” Tylko jaka z tego satysfakcja, kiedy wszystkie wiejskie szkoły w Gminie Choroszcz będą zlikwidowane?! Mam nadzieję, że chociaż szkoła w Złotorii zostanie, czego z całego serca życzyłam Panu Radnemu Ireneuszowi Jabłońskiemu. Choć on stwierdził, że moje wywody i wystąpienia Pana Radnego Piotra Dojlidy, to tylko bicie piany. Być może, ale czy Radni są tylko od podnoszenia ręki, i milczącego zgadzania się ze wszystkim i na wszystko? W moim przekonaniu Radni są od zadawania pytań i wypowiadania słów w obronie i interesie mieszkańców!

Skoro już tacy jesteśmy oszczędni, to zwróciłam się z wnioskiem do Pani Przewodniczącej Rady Beaty Jeżerys o wyliczenie na następną sesję oszczędności jakie można poczynić w Radzie. Mianowicie, skoro oszczędzamy czas i Komisje Rady zbierają się na wspólnych posiedzeniach, a w każdej komisji jest przewodniczący i wiceprzewodniczący, i jeszcze dwóch wiceprzewodniczących rady, to zróbmy:

  • jedną komisję

  • jednego przewodniczącego i wiceprzewodniczącego tejże komisji oraz

  • jednego wiceprzewodniczącego Rady.

Poczekajmy na wyliczenia – ile zaoszczędzić można! Skoro można oszczędzać na edukacji, to można też na Radzie! Nie ma potrzeby wypłacać zwiększonych diet po to tylko, aby płacić.

W moim odczuciu, bardzo ważne pytanie zadał Radny Pan Piotr Dojlida. Nasza spółka wodociągów i kanalizacji ogłosiła przetarg na hydranty, ciekawe za ile kupujemy obecnie hydranty, a za ile kupowaliśmy poprzednio? Poczekajmy, na pewno się dowiemy.

Zgłosiłam wniosek o sprawdzenie stanu ulic w Klepaczach i jeszcze przed jesienią poprawienie ich tam, gdzie nie można było poprawić po deszczach, usłyszałam od Pana Burmistrza, że nie wiadomo gdzie podsypać, bo nie wiemy gdzie zrobi się dziura. Trudno się z takim stwierdzeniem nie zgodzić, bo i skąd wiadomo, gdzie zrobi się dziura?

Wioletta Kowieska

sesje maj, czerwiec, lipiec 2016

23 maja 2016 r. odbyła się XVI Sesja Nadzwyczajna, 22 czerwca 2016 r. XVII Sesja, a ostatnio 22 lipca XVIII Sesja Rady Miejskiej w Choroszczy. Radni podjęli wiele uchwał, zapraszam na stronę http://um-choroszcz.pbip.pl/, gdzie znajdują się protokoły z sesji i umieszczone są uchwały podjęte przez Radę Miejską w Choroszczy.

Nie opisywałam ostatnich sesji, bo przecież są protokoły i wszystko niby można tam znaleźć, jednak komentarz, to komentarz. Dlatego postanowiłam bez rozpisywania się na temat podjętych uchwał, dodać coś od siebie.

Walka o Szkołę im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Kruszewie na razie zakończona. Szkoła w roku szkolnym 2016/2017 zostaje, co potem – zobaczymy. Pan Burmistrz otrzymał upoważnienie od Radnych do złożenia skargi do sądu na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podlaskiego uchylające Uchwałę Rady Miejskiej w Choroszczy w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Kruszewie i utworzenia w to miejsce filii Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Choroszczy. Czekajmy więc na rozstrzygnięcie sądu.

W czerwcu już na Komisji rozpoczęła się dyskusja na temat Regulaminu wynagradzania nauczycieli. Okazało się, że niektórzy Radni nie znają zasad wynagradzania nauczycieli, a szczególnie dyrektorów. Najwięcej wątpliwości budziła minimalna stawka dodatku motywacyjnego i funkcyjnego dla dyrektorów szkół. W pierwotnej wersji było to 200 złotych. Oznaczało to, że w praktyce Pan Burmistrz jeśli będzie chciał ukarać dyrektora przyzna mu dodatek funkcyjny w wysokości 200 zł. Czy godzi się, aby dyrektor odpowiedzialny za całą szkołę, otrzymał za to tak niski dodatek? Kto chciałby być na miejscu takiego pracownika, bo przecież dyrektor to też pracownik, a jego przełożonym jest Burmistrz. Szkoda, że Radni mając wpływ na wysokość dodatków, przynajmniej minimalnych, nie postarali się, aby docenić dyrektorów swoich szkół, tym bardziej, że nie mamy ich znowu, aż tak wielu. W protokole z Sesji można przeczytać jakie jeszcze uwagi miałam do uchwalonego Regulaminu. Powołałam się również na stanowisko Międzyzakładowej Organizacji NSZZ „Solidarność”, zrobiłam to dopiero na Sesji, gdyż stanowisko związku otrzymali Radni wychodząc z Komisji, dlaczego dopiero wtedy? Zadziwiający jest także fakt, że w obronie praw pracowiczych stanęła jedynie „Solidarność”, czyżby inne związki nie miały swoich członków w placówkach oświatowych na terenie gminy Choroszcz?

Sesja lipcowa minęła bardzo szybko i bez żadnych pytań. Projekty uchwał omówiono na komisji, przedstawiono argumenty. Myśleć można, że wszystko jest cudownie. Cudownie jest, owszem, dla wszystkich, którzy nareszcie doczekają się budowy drogi. Cieszy mnie, że inwestycje wpisane do BOF będą realizowane. Wpisane, zaznaczyć należy, jeszcze za poprzedniego Burmistrza. Wielka szkoda tylko, że inwestycje zaplanowane w Klepaczach zostay przez obecnego Burmistrza wykreślone z BOF i właściwie nie wiadomo dlaczego, przynajmniej ja nie znam powodu. Zapytałam na Komisji czy ul. Graniczna w Klepaczach będzie realizowana i Pan Burmistrz odpowiedział mi: „od roku wiadomo, że nie”.

Na tym pragnę zakończyć najnowszą historię Sesjji i Komisji.

Dodam jeszcze, że mój kolejny wniosek o naprawę dziury między zakrętami na przedłużeniu ul. Granicznej w Klepaczach został zrealizoway, co prawda z dużym poślizgiem, ale jednak.

Zgłosiłam również wniosek o wyrównanie ulic w Klepaczach, zostanie on zrealizowany, musimy tylko poczekać na odpowiednią pogodę.

Wioletta Kowieska

sesja 15 kwietnia 2016 r.

W dniu 15 kwietnia odbyła się XV Sesja Rady Miejskiej w Choroszczy. Z powodów niezależnych ode mnie, nie uczestniczyłam w niej, jednak w sprawie dotyczącej Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Kruszewie postanowiłam złożyć zdanie odrębne. Poniżej umieszczam moje pismo i życzę przyjemnej lektury.

Wioletta Kowieska

zdanie odrębne 1

zdanie odrębne 2

Sesja 12 lutego 2016 r.

12.02.2016 r odbyła się XIII Sesja Rady Miejskiej w Choroszczy. Radni podjęli wiele uchwał:

1. w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok.
2. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na przebudowę drogi powiatowej Nr 1547B na odcinku Mińce – granica Gminy Choroszcz
3. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na przebudowę drogi powiatowej Nr 1536B na odcinku od drogi Nr 1535B do m. Kruszewo
4. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na przebudowę skrzyżowania dróg powiatowych Nr 1549B i Nr 1550B oraz drogi gminnej Nr 6266B w miejscowości Klepacze (gmina Choroszcz)
5. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Dominikańskiej w Choroszczy oraz drogi powiatowej Nr 1535B Białystok – Kruszewo
6. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Mickiewicza 10. w Choroszczy
7. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na przebudowę drogi powiatowej Nr 1249B na odcinku Klepacze — Turczyn
8. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Białostockiemu na opracowanie dokumentacji projektowej i studium wykonalności na przebudowę dróg powiatowych w ramach projektu „Rewitalizacja rynku w Choroszczy”
9. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Kruszewie i utworzenia filii Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Choroszczy.
10. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Choroszcz.
11. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe.
12. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie przygotowania i realizacji projektu pn.: „Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF”.
13. w sprawie przyjęcia zarządzania publiczną drogą powiatową.
14. w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych na terenie miasta i gminy Choroszcz.
15. w sprawie nadania nazw ulic w Krupnikach.
16. w sprawie nadania nazwy ulicy w Choroszczy.
17. w sprawie nadania nazwy ulicy w Klepaczach.
18. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na cele związane z działalnością telekomunikacyjną na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym części nieruchomości o nr geod. 18/3 położonej w Konowałach oraz części nieruchomości nr geod. 95/1 położonej w Barszczewie gmina Choroszcz.
19. w sprawie wyrażenia zgody na najem lokali użytkowych na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym.
20. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej od wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego jej podziałem.
21. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty adiacenckiej z tytułu wybudowania infrastruktury.
22. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad gospodarki nieruchomościami należącymi do zasobu Gminy Choroszcz.
23. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Choroszcz na lata 2015-2023”.

W moim odczuciu, ale myślę, że nie tylko w moim, najważniejszą była uchwała w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Kruszewie i utworzenia filii Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Choroszczy.

Mieszkańcy Kruszewa przyjechali z protestem, Pan Sołtys Adam Radłowski pięknie przemawiał do Radnych ukazując jak ważnym ośrodkiem dla mieszkańców jest szkoła. Pan Radny Piotr Dojlida kolejny raz podkreślił, że szkoła w Kruszewie jest perełką, o którą należy dbać, którą należy się szczycić, a nie zamykać. Przytoczył liczby sprzed kilku lat, do których miał dostęp, bo przecież obecnie Pan Burmistrz nie przedstawił nam na piśmie takich kalkulacji. Radni podjęli decyzję bez wyliczeń finansowych. Nie mogłam oczywiście nie podjąć tematu. Szkoły są mi bliskie, a szczególnie małe. Bardzo łatwo jest coś zlikwidować, trudniej zbudować. Likwidacja szkoły w Kruszewie i tworzenie w jej miejsce filii, moim zdaniem, będzie jej końcem. Rodzic, który będzie miał dwoje dzieci i jedno będzie miał posłać do szkoły w Choroszczy, a drugie do szkoły w Kruszewie, pośle raczej dwójkę do Choroszczy, bo wtedy będzie miał mniejszy kłopot. Pokazano Radnym liczbę uczniów w klasach I – VI, argument – „mało”. To prawda „mało”, ale istnieje tam jeszcze „zerówka”, gdzie jest podobno 17 uczniów, piszę podobno, bo nie zostało to wzięte pod uwagę w uzasadnieniu do uchwały – dla Burmistrza widocznie jest to nieistotne albo niewygodne? Może nie pasuje do całości? W budynku szkoły funkcjonuje (Podobno!) oddział przedszkolaków usłyszałam, że ok. 15 wychowanków – te liczby są ukryte albo nieujawnione (jak ktoś woli tak niech to nazwie). Jednak to właśnie te liczby są przyszłością tej szkoły, bo dają nadzieję na wzrost liczby uczniów i rozwój szkoły w przyszłych latach.
Nie chcąc wracać do wszystkich słów na temat likwidacji szkół, które wypowiedziałam w zeszłym roku podczas na szczęście nieporadnej próby Pana Burmistrza dotyczącej tworzenia szkoły filialnej w Kruszewie i Złotorii, próbie zakończonej zwycięstwem mieszkańców obu wsi, zwróciłam się nie do Radnych, mam wrażenie – zamkniętych na głos mieszkańców, a do Pana Burmistrza. Poprosiłam go, aby dał szansę szkole w Kruszewie tak jak dał szansę szkole w Złotorii. Dlaczego już drugi raz mieszkańcy Kruszewa i okolicznych miejscowości muszą bać się decyzji Radnych? Dlaczego radni nie chcą pochylić się nad trudną sytuacją mieszkańców? Dlaczego Ci radni, którzy mają odmienne zdanie oskarżani są o działanie „pod publiczkę”?
Ponieważ nie warto wierzyć na słowo, a raczej Radny ma obowiązek względem mieszkańców, żeby dokładnie sprawdzić dane i przesłanki oraz przede wszystkim wyliczenia finansowe, postanowiłam złożyć wniosek w ramach dostępu do informacji publicznej z prośbą o podanie różnych wyliczeń finansowych dotyczących Szkoły w Kruszewie. Skoro większość Radnych chce likwidacji i tworzenia filii, to niech przynajmniej poznają dane finansowe, żeby mieli świadomość jakie oszczędności poczyni Pan Burmistrz.

Wioletta Kowieska

Kalendarz

Marzec 2017
P W Ś C P S N
« Sty    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Statystyka

Strony

Strony|Odwiedziny |Goście

  • Ostatnie 24h: 26
  • Ostatnie 7 dni: 211
  • Ostatnie 30 dni: 882
  • Teraz: 1